Onze privacyverklaring: bescherming van uw gegevens

Privacy policy

XSyou is een (glasvezel)internet provider die zich richt op de particuliere markt. Diensten die XSyou onder andere aanbiedt zijn internet, telefonie, tv diensten, hardware en software.

Bij het aanbieden van deze diensten worden gegevens verwerkt. Het verwerken van deze gegevens is meestal (technisch) noodzakelijk om onze dienstverlening mogelijk te maken.

In de privacyverklaring wordt toegelicht hoe XSyou omgaat met de gegevens die zij in bezit heeft. Daarnaast kunt u lezen welke gegevens wij waarom verwerken en welke rechten u heeft.

Wie er verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens
XSyou biedt alleen particuliere dienstverlening aan. Dit betekent dat XSyou alleen diensten aan particulieren levert. In veel gevallen bent u zelf verantwoordelijk voor het gebruik van uw gegevens. U kunt van XSyou

Welke persoonsgegevens XSyou verwerkt
In deze paragraaf vindt u per dienst een overzicht van de gegevens die worden gebruikt.
Een toelichting per kolom;

Type dienstVoor welke dienst gegevens worden gebruikt. De kolom ‘Algemeen’ bevat gegevens die voor meerdere diensten worden gebruikt of die niet voor een dienst worden verwerkt.
Type gegevensWelke gegevens worden verwerkt.
DoeleindenWaar gebruiken wij uw gegevens voor.
Grond voor verwerkingOp welke wettelijke basis de gegevens worden gebruikt.
Type dienstType gegevensDoeleindenGrond voor verwerking
Algemeen (SAP ERP klantgegevens)• Naam
• Adres
• Telefoonnummer
• Emailadres
• IBAN rekeningnummer
• BTW nummer

• Contactgegevens
medewerkers
eindklanten

• Personeelsgegevens:
naam, emailadres,
functie,
geboortedatum,
geslacht
Contactgegevens
voor communicatie
in algemene zin,
facturatie,
urenverantwoording
naar eindklanten

Contactgegevens
voor
beheer/afhandelen
serviceaanvragen

Uitvoeren van
dagelijkse
werkzaamheden
zoals behandelen
serviceaanvragen,
opstellen offertes,
inkoop goederen
Overeenkomst
Internetdiensten• Naam
• Adres
• Emailadres
• Publiek IPadres/subnet
• MAC-adres modem
• Circuit ID
• Switchpoort
Levering
internetdiensten
eindklant
Overeenkomst
VOIP• Naam
• Adres
• Telefoonnummer
• MAC-adres telefoontoestel
Levering
telefoniediensten
aan eindklanten
Overeenkomst
XSyou Privacyverklaring

• IP-adres telefoontoestel
• Naam en telefoonnummers
contactpersonen in toestel

• Gebruiksgegevens
(telefoonnummer,
locatie, datum/tijd,
aantal keren gebeld
Levering
telefoniediensten
aan eindklanten
Overeenkomst
TV diensten• Naam
• Adres
• (mobiele)
telefoonnummer
• Emailadres
• IBAN rekeningnummer
Levering TV
diensten aan
eindklanten
Overeenkomst
Mobiele Telefonie• Naam
• Adres
• (mobiele)
telefoonnummer
• IMEI nummer telefoon
• Simkaartnummer
• Gebruiksgegevens
(telefoonnummer,
locatie, datum/tijd,
aantal keren gebeld)
Levering mobiele
telefonie aan
eindklanten
Overeenkomst

Hoe de persoonsgegevens worden gebruikt
In de eerste plaats verwerkt XSyou uw gegevens voor het leveren van diensten. Zo is het voor het leveren van internet en tv diensten noodzakelijk uw adres te weten, etc.

Daarnaast gebruikt XSyou gegevens bij het oplossen van technische problemen.

Ook worden uw gegevens gebruikt voor het verbeteren van de beveiliging van ons netwerk, bijvoorbeeld door het aanpassen van onze firewalls of het spamfilter.

Tot slot worden uw gegevens gebruikt voor het optimaliseren van onze diensten en het verbeteren van onze website.

Met welke partijen de persoonsgegevens worden gedeeld
Voor het leveren van bepaalde diensten maakt XSyou gebruik van derde partijen. Voor zover deze partijen bij het uitvoeren van deze diensten toegang hebben tot uw gegevens, heeft XSyou contractuele en organisatorische maatregelen getroffen zodat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt. Als een leverancier zich buiten Europa bevindt, dan garandeert XSyou dat de verwerking van uw gegevens met dezelfde waarborgen is omkleed als bij een verwerking door een leverancier in Europa.

XSyou is in sommige situaties verplicht uw gegevens af te staan de aan de autoriteiten, bijvoorbeeld in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. Ook bij het bellen naar het alarmnummer 112 is XSyou verplicht uw telefoonnummer mee te sturen.

Als u een afgeschermd telefoonnummer heeft, dan verstrekken wij uw nummer aan andere aanbieders ten behoeve van afscherming van het gebelde nummer op de nota.

Welke rechten u heeft
Op basis van Europese privacywetgeving heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen ten aanzien van uw gegevens. In deze paragraaf staan uw rechten omschreven. Als u een of meerdere rechten wilt uitoefenen, neemt u dan contact met ons op. Dit kunt u doen door een brief te sturen naar ons adres of door een email te sturen.

Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen heeft XSyou minimaal de volgende informatie van u nodig;
• Uw volledige naam;
• Uw adres;
• Een kopie van een geldig legitimatiebewijs
Om uw rechten te kunnen waarborgen kan het in sommige gevallen noodzakelijk zijn aanvullende informatie van
u te ontvangen.

Inzage in uw gegevens
U heeft het recht om te weten welke gegevens van u door XSyou worden verwerkt. U kunt een verzoek tot inzage per brief of per email bij ons indienen. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Correctie van uw gegevens
Als de gegevens waarover XSyou beschikt niet juist zijn dan kunt u de foutieve gegevens laten corrigeren. Neem hierover contact met ons op. Wij verwachten dat u in uw bericht of brief aangeeft welke gegevens onjuist zijn en hoe deze gegevens moeten worden gecorrigeerd.

Bezwaar en verwijdering van uw gegevens
In bepaalde gevallen kunt u ons verzoeken de verwerking van uw gegevens te staken en deze te verwijderen. Zo’n verzoek is bijvoorbeeld mogelijk wanneer u niet langer van onze dienstverlening gebruik maakt of u ernstige bezwaren hebt tegen de verwerking van uw gegevens. Als u ernstige bezwaren heeft tegen de verwerking van uw gegevens dan verwachten wij dat u in uw verzoek aangeeft wat uw bezwaren zijn.

Beperken van verwerking
Als u uw gegevens wilt corrigeren of wilt laten verwijderen dan kunt u (gedurende de tijd dat uw aanvraag bij ons in behandeling is) de verwerking tijdelijk laten stopzetten. Ondanks een mogelijke beperking mogen wij uw gegevens blijven opslaan. Wanneer duidelijk wordt dat uw verzoek terecht is zullen wij uw verzoek uitvoeren. Is XSyou van mening dat uw verzoek ongegrond is dan zal de verwerking van uw gegevens worden hervat.

Overdracht van uw gegevens
U kunt bij ons een kopie van uw gegevens opvragen die wij in bezit hebben. De kopie betreft alleen de gegevens die wij hebben verwerkt met uw toestemming of voor het uitvoeren van uw overeenkomst met uw dienstverlener. Wij zullen de kopie aanleveren in een gangbaar bestandsformaat.

Klacht indienen bij de toezichthouder
Bent u niet tevreden over de manier waarop XSyou uw privacy waarborgt? Neem dan contact met ons op zodat wij samen een oplossing kunnen zoeken. Daarnaast kunt een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Intrekken van gegeven toestemming
Als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens dan kunt u deze toestemming op elk moment intrekken. Het intrekken van toestemming kan bijvoorbeeld in het instellingenmenu van de applicatie als deze applicatie om toestemming heeft gevraagd. Het is niet nodig om XSyou een brief of email te sturen met de mededeling dat u uw toestemming intrekt.

Hoe u ons kunt bereiken
Als u vragen heeft of gebruik wilt maken van uw rechten dan kunt u op verschillende manieren met ons contact opnemen.
• Ons adres is: Réaumurstraat 8, 3846 BZ te Harderwijk
• Van maandag t/m vrijdag tussen 8:30 en 17:00 uur zijn wij telefonisch bereikbaar op 0341 760 888
• Voor vragen over privacy en gegevensbescherming kunt u ons mailen op administratie@xsyou.nl
• Voor algemene vragen kunt u ons mailen op klantenservice@xsyou.nl

XSyou kan de inhoud van de privacyverklaring aanpassen, wij kunnen u hierover actief informeren. Meld u zich aan voor onze nieuwsbrief op onze website. Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 24 mei 2018.

U kunt de Privacyverklaring ook downloaden door op de volgende link te klikken :